Η κριτική επίγνωση της γλώσσας των περιβαλλοντικών κειμένων