Γεωμέτρια versus Άλγεβρας. Αρχαιοελληνικά και Δυτικά Μαθητικά: παράλληλες ή διασταυρούμενες επιλογές από τους Έλληνες Λογίους του 18ου αιώνα;

Συγγραφέας: 
Pages
61
72