Αναπλαισίωση της κοινής γνώσης στα εγχειρίδια Εμείς και ο Κόσμος τηςΑ΄ και Γ΄ Δημοτικού: Οι αναπαραστάσεις του φυσικού και του κοινωνικού κόσμου