Η Χημεία ως ασυνέχεια της Αλχημείας. Η επιστημολογική παράδοση του Bachelard για την συγκρότηση της επιστήμης της χημείας (δεύτερο μέρος)

Pages
53
77
Κείμενο: