Μέθοδος, απόδειξη και αλήθεια στην κλασική επιστήμη. Στοιχεία για μια κριτική προσέγγιση της νεωτερικότητας

Pages
47
52