Ο ρομαντισμός και ο θετικισμός απέναντι στο "ψηφιακό" σύμπαν: Η "αξιολογική κρίση" στις φυσικές επιστήμες ως πρόβλημα μεθόδου

Συγγραφέας: 
Pages
39
50
Κείμενο: