Συλλογικές πρακτικές και δημόσιος χώρος. Η περίπτωση του Δεκέμβρη