Πλήθος και δημοκρατία στον Σπινόζα

Συγγραφέας: 
Pages
19
28
Κείμενο: