Κριτική

Το περιοδικό «Κριτική - Επιστήμη & Εκπαίδευση» αποτελεί προϊόν εργασίας ενός δικτύου ερευνητών που συγκροτείται με βασικό ενοποιητικό στοιχείο τη βούληση για τη θεωρητική ανασυγκρότηση της ριζοσπαστικής προοπτικής στην επιστήμη και στην εκπαίδευση.
Αποτελεί πεποίθηση των περισσοτέρων μελών του δικτύου ότι η ριζοσπαστική προοπτική δεν μπορεί να αναπτυχθεί αγνοώντας τις θεωρητικές συνεισφορές και παρακαταθήκες των διαφόρων ρευμάτων που συναρθρώνουν τη μαρξιστική παράδοση. Επιδίωξη όλων, όμως, είναι η αξιοποίηση αυτών των θεωρητικών κεκτημένων σε μια πορεία αλληλεπίδρασης με τις αναδυόμενες προσεγγίσεις, τις οποίες συναντάμε σήμερα σε πολλά πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών ως Σπουδές στην Επιστήμη, Πολιτισμικές Σπουδές, Σπουδές Φύλου, Περιβαλλοντικές Σπουδές, αλλά και με τις νέες προσεγγίσεις στη Ιστορία των Επιστημών.

Subscribe to ΚΡΙΤΙΚΗ RSS